English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Pierwsza kadencja zarządu PSR za nami!

Logo PSRW grudniu 2012 roku minęła 3-letnia kadencja pierwszych władz Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani byli do wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przy okazji ustępujące władze miały możliwość podsumowania swojej 3-letniej działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia.

6 marca 2013 r. Łódź, Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków PSR

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków PSR odbyło się 6 marca br. w Łodzi, w sali konferencyjnej hotelu IBIS przy frekwencji przekraczającej 60% uprawnionych do głosowania.

Dyskusja, jak zwykle podczas Walnych Zebrań, była bardzo żywiołowa oraz obfitowała w ciekawe i kontrowersyjne spostrzeżenia, jak choćby: cło antydumpingowe niekoniecznie może dobrze służyć polskiej branży rowerowej, jak do Polski trafiają rowery pochodzenia chińskiego bez cła antydumpingowego, dlaczego mamy coraz mniej informacji statystycznych z rynku rowerowego i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.

Po tak rozgrzewającej dyskusji zebrani Członkowie udzielili ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium (niejednogłośnie) oraz wybrali nowy Zarząd, który ukonstytuował się w składzie:
Jan Zasada – Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Sosnowski – Wiceprzewodniczący Zarządu
Krzysztof Dylewski – Wiceprzewodniczący Zarządu
Juliusz Kabath – Członek Zarządu
Mateusz Pytko – Członek Zarządu
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:
Grzegorz Niewiński – Przewodniczący Komisji
Andrzej Luniak – Członek Komisji
Bartosz Jakubowski – Członek Komisji

Dyskusja o zmianach, czyli co nowego w statucie i profilu działalności PSR

Po wyborach rozpoczęła się dyskusja nad zmianami w statucie PSR. Najistotniejszą zmianą, jaką zebrani postanowili wprowadzić, to zapis o prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozwoli to Stowarzyszeniu aktywniej uczestniczyć w przedsięwzięciach o charakterze biznesowym, promocyjnym, szkoleniowym itp.

Dalsza część obrad dotyczyła spraw programowych, którymi Polskie Stowarzyszenie Rowerowe powinno zająć się w najbliższym czasie. Wnioski z dyskusji można ująć następująco w kilku punktach:
- mimo wielu zastrzeżeń do obowiązującego cła antydumpingowego stwierdzić należy, że w założeniach chroni ono europejski (i polski) rynek rowerowy. Inną sprawą jest jego faktyczne funkcjonowanie. Podawane przez dyskutantów przykłady mogą i powinny posłużyć do podniesienia jego skuteczności.
- Do części tzw. „rowerów używanych” może być z powodzeniem zastosowany przymiotnik „kradzione”. Jest to wielki problem w wielu krajach liczony w setkach tysięcy sztuk rocznie.
- Statystyczny opis polskiego rynku rowerowego to pilne zadanie dla Stowarzyszenia i jego Zarządu. Brak wiedzy w tym zakresie nie pozwala na prawidłowe jego kształtowanie i szybkie reagowanie na zachowanie klientów.
- Udział Stowarzyszenia w pracach legislacyjnych na szczeblu UE i krajowym powinien być utrzymany na dotychczasowym poziomie. Uczestniczenie delegatów w spotkaniach europejskiego stowarzyszenia COLIBI-COLIPED pozwala na śledzenie aktualnej sytuacji europejskiego rynku rowerowego i problemów, z jakimi się spotyka.
- Program certyfikowania sklepów zostanie wcielony w życie z początkiem sezonu 2013. Do prac w realizacji programu zgłosili się: Krzysztof Dylewski, Michał Prądzyński i Przemysław Stelmaszewski.
- Dla kontynuowania działalności lobbingowej konieczne jest nawiązanie kontaktów z nowymi władzami krajowymi. Zmieniająca się struktura rządu nie pozwoliła na utrzymanie ciągłości w komunikacji z UOKiK czy MT.
- Na dniach uruchomiona zostanie nowa odsłona strony internetowej Stowarzyszenia. Jej funkcjonalność i użyteczność pozwoli na komunikowanie się całej naszej branży rowerowej.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Patronat / Współpraca

 

logo_76.TdP_data.jpgPodkarpacka-Liga-Rowerowa

 

14522687_619365254901289_373792591331914942_n.jpg

logo Bike Day

Tauron Lang Team Race psr  Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym

 LOGO Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe BIKE DAYS logo NT150px 

  logo face black  150cm PĘTLA KOPERNIKA

Harpagan 52 - Człuchów